Built and updated by Kaylyn Leung, member of the Plaxco Lab.
kaylyn_leung@ucsb.edu, kaylynleung.com

Credits:
	Technical Support: Jim Harp 

	Template based on 
	Hyperspace by HTML5 UP
	html5up.net | @ajlkn
	Free for personal and commercial use under the CCA 3.0 license (html5up.net/license)

	Demo Images:
		Unsplash (unsplash.com)

	Icons:
		Font Awesome (fontawesome.io)

	Other:
		jQuery (jquery.com)
		Scrollex (github.com/ajlkn/jquery.scrollex)
		Responsive Tools (github.com/ajlkn/responsive-tools)
		

                                              .';;;'            
                                    .;c::::cc.    .ll,.  .;cl.          
                                   dc.    .cl.  ,o,      co         
                                   ,o      k.;d.       k.         
                                   :c      cK,        x.         
       .dXNXXo             .:.          ,o      ll        .O         
       ;NWWWWWNK.           .x0k,          O      x;        .k          
      lNWWWWWWNXO           c00xd           .k.     :        ll          
      kNWWWNNNNXX0O         ,kKK0x'            co           ,lc           
     cWWWNXKXNNXK00K       .;oO0KXXK:             .ll.        .:l:.            
     kNXNXK0KXXKOOdkk'.   .,cc;dO0KKXKo               ll.      :o;              
     NK000OOKXXKOd::lxOool:c:,...cxk00KK0;                :o.   .ll.               
     cWXOkodxOOxOOoc;,,,;:lc;:;;;.,:dkk000                 co  ol                 
    .WN0xoccokkkxdoxd:,,,;;,;;;;;',;oOkkkko                 o; k.                 
    oMNxodo:lkk0kkxloc::;::'clc,:cl';lOOOxx                 .x k.                  
    .KXc:occxxkxoo::;;;;:cc,;cl:,loc:loxOc                  Kd;                  
     :x,.':ddoc::;;;:;;:clo.'ddll:xlocOkkl                  KK                   
    .dlc,'..,,',;,',;lodoclkx.ckdoloxO:OxOc                  .c                   
   ,kdl:;,;;,,'',,,;,ldc:;;';dkxodkdkkxl:cl                                      
   kxol,,,,';;,'';:;dOk,xx;l'.xKdcloxOd:xoK;                                     
   .Odll:''',,,;cddo,:oOxc:;;. '0xloddx:;;oK;                                     
   ,OdooxlldkxxxO00kd,.';oxxkd;.;odokxxo0Odo                                      
   .0kodkOo;lxkdx0Oxxxl,..';lo:,',:ok0Kkdc:o                                      
   k0Okk0OxllooodkOOkOkoc:::lllc:,;ok00kdl'..                                     
   ;XK0O0K00xxkOOOOKKXXX0xcc::cddc..';ckx:....  .ldc                                 
   'NNX00KKKKK0OkkO0KXK0OOOxdddkOXNx.oNKko''..  cXWXo,                               
   oNXXXXK00KKKKK0OOkOKXXKOkxxk0K0kloXX0oc'...''..,XNNWX'......                            
   KX00KK0OOO00KKK00KK0O00KKXK0000KKo:::d.':.  .;KWWW0:.',,,'''...                          
   ,X0Ok0Kkl;coddxkOOOkkxxOx0OOkkxxo;....;l..:;. .lNWWW,................                        
   OX0oO0kkdooolool:;;:.,l'c:,'...........l,...'..xNWWO.......................                     
  cXXKkOkxk00Okxdc,..;.'c:;o;..............:.. .',0NN0c........................''.                   
  oXKK0Kd::oolll:;;;c,':c;,:;,.............;.  ,OXNNc.................''............                 
  .XNKOOkxdddolxdxxdl;;;,..;''..'..........,. .oKNNX:........'........'''....'''.........               
   cNXK0Okkkkkxxol:c'',.'..,','.'',......... .okO0dc;'................'........',''....'..'.             
   0XOOkkkkkdoolc;;.';';,',',,,',,'..... ....;0XXXo;'.... ..'.....'.........'.....'.............           
   .KOolddddool::;;;,,','',;,,;,......... ...x0KKx,'........''.......'...',......'.'.............'...         
    .KKK0Okdolc,;;;'';;;:;;,''...'....... ..cO00k,'......................''..........'...'.......''.'''.       
    .OXOkkkxxxl:;;;:;;,,,,;,,,,,,..''.. .'dkOO:'.......'.........'....'...............''.......'''''''''..     
     d0000kolc;;:;:,,'',,.';'''..''... ..:okkd.....'.......''...'...'...'............','......','..........'.    
      :X0kkxc;',,.'.'';;,,''',,''.... .'ldxx'....',''......''.'...''.''.............''..........................  
      '00kdo:'..,;;:;,''';,'..'.... ...,cdxc. ................. .................................................. 
       cOKKOxc,..'..'.....'..'.... ....:coo..............................'.''................................. ...
       '0XK0ko:'.'','''''''...... .;,',:c,....... .....'.... ..'...... ........................ ................ .
        .0Kklc;,''..''........... '':,,':.................. ............,;.................. . ................. 
        ,Oc'....'''...''....... .;'::;,,...,........ ....................'.............. .  ..  ...........  
         .;.  ................ ..',.;,,'......'.........  ...... ..........  ... ..  .   .    ........